About Miloš Budimir

This author has not yet filled in any details.
So far Miloš Budimir has created 24 blog entries.

Jelena Vasiljević

Jelena Vasiljević jelena.vasiljevic@nedavimobeograd.rs Jelena Vasiljević je rođena 1981. godine u Beogradu, gde je studirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu. Zaposlena je kao Viša naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Objavljuje naučne radove na temu građanstva, društvenog angažmana, aktivizma i solidarnosti. Članica je gradskog Saveta za obrazovanje, ... >>

Anđela Ruvidić

Anđela Ruvidić rođena je 1994. godine u Aranđelovcu. Osnovne i master studije je završila na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku Hidrotehnika i vodno- ekološko inženjerstvo. Odbranila je master rad 2018. godine na temu „Uticaj stepena prečišćavanja komunalnih otpadnih voda na kvalitet površinskih recipijenata“.

Dobrila Joksimović

Dobrila Lola Joksimović ima preko 20 godina relevantnog iskustva u upravljanju brojnim međunarodnim projektima baziranih na saradnji u međunarodnoj i lokalnoj zajednici, koji se bave pitanjima kao što su inkluzivnost, različitost i rodna ravnopravnost.

Irena Fiket

Irena Fiket je viša naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Doktorirala je političke nauke i sociologiju na Univerzitetu “La Sapienza” u Rimu, a postdoktorske studije provela je na Univerzitetu u Sijeni, Oslu, Bolonji i Firenci. Objavila je dve knjige i više desetina naučnih radova na teme građanske participacije, aktivističkog građanstva, deliberativne demokratije i rodne ravnopravnosti.

Go to Top