Jelena Vasiljević

Jelena Vasiljević jelena.vasiljevic@nedavimobeograd.rs Jelena Vasiljević je rođena 1981. godine u Beogradu, gde je studirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu. Zaposlena je kao Viša naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Objavljuje naučne radove na temu građanstva, društvenog angažmana, aktivizma i solidarnosti. Članica je gradskog Saveta za obrazovanje, ... >>

Anđela Ruvidić

Anđela Ruvidić rođena je 1994. godine u Aranđelovcu. Osnovne i master studije je završila na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku Hidrotehnika i vodno- ekološko inženjerstvo. Odbranila je master rad 2018. godine na temu „Uticaj stepena prečišćavanja komunalnih otpadnih voda na kvalitet površinskih recipijenata“.

Dobrila Joksimović

Dobrila Lola Joksimović ima preko 20 godina relevantnog iskustva u upravljanju brojnim međunarodnim projektima baziranih na saradnji u međunarodnoj i lokalnoj zajednici, koji se bave pitanjima kao što su inkluzivnost, različitost i rodna ravnopravnost.

Irena Fiket

Irena Fiket je viša naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Doktorirala je političke nauke i sociologiju na Univerzitetu “La Sapienza” u Rimu, a postdoktorske studije provela je na Univerzitetu u Sijeni, Oslu, Bolonji i Firenci. Objavila je dve knjige i više desetina naučnih radova na teme građanske participacije, aktivističkog građanstva, deliberativne demokratije i rodne ravnopravnosti.

Dušan Pavlović

Rođen je 1980. godine u Beogradu, gde je i studirao Pravni fakultet. U svojoj profesionalnoj ulozi stara se o operativnom poslovanju porodične firme za inžinjersko-geološko projektovanje. Veruje u snagu lokalne zajednice i njenu sposobnost da utiče na politike koje se tiču života ljudi na lokalu, kao što su: čist vazduh i čista voda, funkcionalan i moderan javni prevoz.

Natalija Simović

Natalija Simović je aktivna u civilnom sektoru preko 10 godina u oblastima kulture, podrške uspostavljanju usluga socijalne zaštite, ženskih prava i rodne ravnopravnosti, u svojoj trenutnoj profesionalnoj ulozi osmišljava i prati različite strategije podrške udruženim građana da aktivno doprinose promenama u svojim zajednicama širom Srbije.

Dobrica Veselinović

Dobrica Veselinović dobrica.veselinovic@nedavimobeograd.rs Dobrica Veselinović rođen je 1981. godine u Beogradu gde je i završio Fakultet političkih nauka. Primarno se bavi pitanjima urbanog razvoja i bori se za javne prostore i javna i zajednička dobra. U Skupštini grada Beograda je odbornik i šef odborničke grupe „Moramo“, kao i član Saveta za urbanizam. ... >>

Miloš Baković Jadžić

Miloš Baković Jadžić milos@cpe.org.rs Miloš Baković Jadžić rođen je 1983. godine u Beogradu gde je i završio sociologiju na Filozofskom fakultetu. Jedan je od portpalora političke platforme Solidarnost i radi u Centru za političke emancipacije. U Skupštini grada Beograda je odbornik i član Saveta za privredna pitanja i poljoprivredu. ... >>

Go to Top