Zoran Bukvić

Zoran Bukvić zbukvic@gmail.com Zoran Bukvić je rođen 1977. godine u Beogradu. Završio Višu tehničku mašinsku školu u Zemunu. Već skoro deceniju je građanski aktivista i predsednik Udruženja Ulice za bicikliste. U Skupštini grada Beograda je član Saveta za saobraćaj.

Sabina Kerić

Sabina Kerić sab.ker@gmail.com Sabina Kerić je osnivačica i predsednica ekosocijalnog preduzeća Ekonaut, aktivna je na projektima koji razvijaju standarde urbane ekologije zasnovane na principima održivosti i participativnosti u procesu urbanog planiranja i dizajna. U Skupštini grada Beograda je članica Saveta za privredna pitanja i poljoprivredu.

Ana Milojević

Ana Milojević anamilojevic@gmail.com Ana Milojević doktorirala je 2015. godine iz oblasti političkih nauka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na temu "Promena uloge profesionalnih komunikatora u informacionom društvu". U Skupštini grada Beograda je članica Saveta za informisanje.

Marko Aksentijević

Marko Aksentijević marko.aksentijevic@gmail.com Marko Aksentijević je diplomirani politikolog, aktivan u velikom broju kolektiva koji se bave prostornom pravdom u Beogradu. U Skupštini grada Beograda je član saveta za komunalno-stambene delatnosti i građevinsko zemljište.

Olga Manojlović Pintar

Olga Manojlović Pintar olgamp0208@gmail.com Olga Manojlović Pintar rođena je 1966. godine u Beogradu. Magistrirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i masterirala na Centralnoevropskom Univerzitetu u Budimpešti. Zaposlena je kao viša naučna saradnica na Institutu za noviju istoriju Srbije u Beogradu. U Skupštini grada Beograda je članica Komisije za ... >>

Tara Tepavac

Tara Tepavac tepavac.tara@gmail.com Tara Tepavac je politikološkinja za međunarodnu politiku i saradnica za parlamentarna istraživanja u Crti. U Skupštini grada Beograda je članica Komisije za propise.

Marina Mijatović

Marina Mijatović marina.mijatovic14@gmail.com Marina Mijatović je advokatkinja i borkinja za ljudska prava. U Skupštini grada Beograda je članica Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu, boračka i invalidska pitanja.

Go to Top