Administrativno-mandatna komisija:

1.Dušan Pavlović, odbornik

2. Aleksandar Stevanović, odbornik

Materijale sa sednica Saveta za kulturu možete videti ovde.