Anđela Ruvidić

Anđela Ruvidić
andjela.ruvidic@nedavimobeograd.rs

Anđela Ruvidić je rođena 1994. godine u Aranđelovcu. Osnovne i master studije je završila na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo. Odbranila je master rad 2018. godine na temu „Uticaj stepena prečišćavanja komunalnih otpadnih voda na kvalitet površinskih recipijenata“. Anđela je odbornica u Skupštini grada Beograda i članica Saveta za urbanizam, od 2022. godine.