Branislav Dimitrijević

branko@bgdmail.com

Branislav Dimitrijević je profesor istorije i teorije umetnosti na Visokoj školi za likovnu i primenjenu umetnost u Beogradu. U Skupštini grada Beograda je član Saveta za kulturu.