Dobrila Joksimović

Dobrila Joksimović
dobrila.joksimovic@nedavimobeograd.rs

Dobrila Lola Joksimović rođena je 1964. godine u Beogradu. Svoje studije je završila na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i ima preko 20 godina iskustva rada u kulturi i kulturnih odnosa EU i Srbije. U Skupštini grada Beograda je odbornica, a takođe je i članica Saveta za kulturu, Komisije za evropske poslove i Komisije za saradnju sa gradovima u zemlji i inostranstvu.