Jana Krstić

sekretar.odbornickagrupa@nedavimobeograd.rs

Jana Krstić rođena je 1995. godine u Nišu. Završila je filozofiju i bavi se obrazovanjem. U Skupštini grada Beograda je sekretarka odborničke grupe “Moramo – Za dobar grad”