Jelena Vasiljević

jelena.vasiljevic@nedavimobeograd.rs

Jelena Vasiljević je rođena 1981. godine u Beogradu, gde je studirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu. Zaposlena je kao Viša naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Objavljuje naučne radove na temu građanstva, društvenog angažmana, aktivizma i solidarnosti. Članica je gradskog Saveta za obrazovanje, sport i omladinu, kao i gradske Komisije za evropske poslove.