Komisija za spomenike i nazive ulica i trgova:

1. Natalija Simović, odbornica

2. Olga Manojlović Pintar, iz redova građana

Materijale sa sednica Saveta za kulturu možete videti ovde.