Marko Aksentijević

marko.aksentijevic@gmail.com

Marko Aksentijević je diplomirani politikolog, aktivan u velikom broju kolektiva koji se bave prostornom pravdom u Beogradu. U Skupštini grada Beograda je član saveta za komunalno-stambene delatnosti i građevinsko zemljište.