Milan Ljutovac

milanljutovac@gmail.com

Milan Ljutovac rođen je 1997. godine u Batajnici. Završio je Fakultet političkih nauka u Beogradu. Trenutno se bavi politikama lokalne samouprave. U Skupštini grada Beograda je odbornik, kao i član Saveta za lokalnu samoupravu.