Miloš Baković Jadžić

Miloš Baković Jadžić
milos@cpe.org.rs

Miloš Baković Jadžić rođen je 1983. godine u Beogradu gde je i završio sociologiju na Filozofskom fakultetu. Jedan je od portpalora političke platforme Solidarnost i radi u Centru za političke emancipacije. U Skupštini grada Beograda je odbornik i član Saveta za privredna pitanja i poljoprivredu.