Natalija Stojmenović

Natalija Stojmenović
natalija.stojmenovic@nedavimobeograd.rs

Natalija Stojmenović rođena je 1995. godine u Vranju. Završila je osnovne studije politikologije i trenutno pohađa master studije političke analitike i društvene promene na Fakultetu Političkih nauka u Beogradu. U pokretu Ne davimo Beograd je koordinatorka kampanja i aktivnosti na terenu i aktivno se bavi pitanjima položaja žene i ekološkim temama. U Skupštini grada Beograda je odbornica, članica Saveta za obrazovanje, sport i omladinu, Komisije za saradnju sa gradovima u zemlji i inostranstvu, kao i predsednica Saveta za finansije.