Olga Manojlović Pintar

olgamp0208@gmail.com

Olga Manojlović Pintar rođena je 1966. godine u Beogradu. Magistrirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i masterirala na Centralnoevropskom Univerzitetu u Budimpešti. Zaposlena je kao viša naučna saradnica na Institutu za noviju istoriju Srbije u Beogradu. U Skupštini grada Beograda je članica Komisije za spomenike i nazive ulica i trgova.