Izveštaj sa prve i druge sednice Skupštine grada Beograda

Prve dve sednice Skupštine grada Beograda bile su konstitutivna i izborna za poziciju gradolnačelnika/ce.

Prva sednica bila je konstitutivna, dakle sednica na kojoj su proglašavani mandati svih odbornika i odbornica, biran je predsednik Skupštine, zamenik predsednika i Sekretarka, a formirane su i odborničke grupe.

Na drugoj sednici izabran je gradonačelnik, zamenica gradonačelnika i regulisan je njegov kabinet. Od treće sednica Skupština grada Beograda počinje sa radom na problemima i pitanjima koji se tiču gradske infrastrukture, budžeta i ostalih gradskih delatnosti.