Sabina Kerić

sab.ker@gmail.com

Sabina Kerić je osnivačica i predsednica ekosocijalnog preduzeća Ekonaut, aktivna je na projektima koji razvijaju standarde urbane ekologije zasnovane na principima održivosti i participativnosti u procesu urbanog planiranja i dizajna. U Skupštini grada Beograda je članica Saveta za privredna pitanja i poljoprivredu.