Savet za informisanje:

1. Irena Fiket, odbornica

2. Ana Milojević, iz redova građana

Materijale sa sednica Saveta za informisanje možete pronaći ovde.