Savet za lokalnu samoupravu:

1. Irena Fiket, odbornica

2. Milan Ljutovac, odbornik

Materijale sa sednica Saveta za lokalnu samoupravu možete pronaći ovde.