Savet za urbanizam:

1. Dobrica Veselinović, odbornik

2. Anđela Ruvidić. odbornica

Materijale sa sednica Saveta za urbanizam možete videti ovde.