Savet za zaštitu životne sredine:

1. Milica Marušić Jablanović, odbornica

2. Dušan Pavlović, odbornik

Materijale sa sednica Saveta za zaštitu životne sredine možete pronaći ovde.