Savet za zdravstvo, socijalnu i dečiju zaštitu, boračka i invalidska pitanja:

1. Natalija Simović, odbornica

2. Marina Mijatović, iz redova građana

Materijale sa sednice Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu, boračka i invalidska pitanja možete videti ovde.