Ana Milojević

anamilojevic@gmail.com

Ana Milojević doktorirala je 2015. godine iz oblasti političkih nauka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na temu “Promena uloge profesionalnih komunikatora u informacionom društvu”. U Skupštini grada Beograda je članica Saveta za informisanje.