Dušan Pavlović

Dušan Pavlović
dusan.pavlovic@nedavimobeograd.rs

Dušan Pavlović rođen je 1980. godine u Beogradu, gde je i studirao na Pravnom fakultetu. U svojoj profesionalnoj ulozi stara se o operativnom poslovanju porodične firme za inžinjersko-geološko projektovanje. U Skupštini grada Beograda ja odbornik i član Saveta sa saobraćaj, Saveta za zaštitu životne sredine, kao i Administrativno-mandatne komisije.