Marina Mijatović

marina.mijatovic14@gmail.com

Marina Mijatović je advokatkinja i borkinja za ljudska prava. U Skupštini grada Beograda je članica Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu, boračka i invalidska pitanja.