Milica Marušić Jablanović

millica13@yahoo.com

Milica Marušić Jablanović rođena je 1983. godine u Beogradu. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je nakon toga i doktorirala na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju. Danas je naučna saradnica na Institutu za pedagoška istraživanja. U Skupštini grada Beograda je odbornica i članica Saveta za zaštitu životne sredine.