Irena Fiket

Irena Fiket
irena.fiket@nedavimobeograd.rs

Irena Fiket rođena je 1978. godine u Beogradu. Doktorirala je političke nauke i sociologiju na Univerzitetu „La Sapienza“ u Rimu, a postdoktorske studije je završila na Univerzitetima u Sijeni, Oslu, Bolonji i Firenci. Radi kao naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, a u Skupštini grada Beograda je odbornica, članica Saveta za informisanje i Komisije za propise.