Natalija Simović

Natalija Simović
natalija.simovic@nedavimobeograd.rs

Natalija Simović rođena je 1983. godine u Užicu. Završila je anglistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu i master studije iz Kulturnog menadžmenta i kulturne politike na Rektoratu Univerziteta umetnosti. U svojoj trenutnoj profesiji osmišljava strategije podrške za udružene građane i građanke širom Srbije, a aktivno se bavi i ženskim pravima. U Skupštini grada Beograda je odbornica, kao i članica Saveta za zdravstveno, socijalnu i dečju zaštitu, boračka i invaliska pitanja i Komisije za spomenike i nazive ulica i trgova.